โพลสำรวจเผย “ทัพลูกยางไทย” ครองใจแฟนกีฬาวัยรุ่น รองมาคือ แบด และ เทควันโด

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต “ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญนุวัตร” เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ “วันที่ 20 กันยายน” ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินั้น

เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของเยาวชนในมิติต่าง ๆ ที่มีต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “เยาวชนกับมิติของความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย”

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 8 -11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พบว่าชนิดกีฬาที่คาดว่าจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “วอลเลย์บอลหญิง” ร้อยละ 31.09

รองลงมาคือ “แบดมินตัน” ร้อยละ 25.03

และรองลงมาคือ “เทควันโด” ร้อยละ 22.09

ตามด้วย มวยสากล ร้อยละ 13.88, ตะกร้อ ร้อยละ 4.38 และอื่น ๆ ร้อยละ 3.53

โดยทางด้าน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเยาวชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการติดตามข่าวสารทางการกีฬา

แต่ที่น่าสนใจเมื่อถามถึงความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สะท้อนที่จะให้รัฐบาลขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาเป็นวาระแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม หากมองในภาพรวมจากผลการสำรวจดังกล่าวเป็นที่น่ายินดีที่เยาวชนต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวไปข้างหน้า

และจากการสะท้อนมุมมองในมิติต่าง ๆ จากการสำรวจในครั้งนี้หากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาและสังคมไทยไม่มากก็น้อย